Kaip siuntas į Daniją nusiųsti greitai ir saugiai?

siuntos i danijaDaugelis mūsų tautiečių gyvena Danijoje ne vienus metus. Ta galima pavadinti jau nuolatine jų gyvenama vieta. Tačiau Lietuvoje liko jų artimieji ir draugai. Taigi siuntos i Danija yra patogiausia jų tarpusavio bendravimo priemonė. Tokiu būdu labai patogu siųsti dovanas prie didžiąsias metų šventes, taip pat perduoti kitus reikalingus daiktus. Tačiau dažnai pasitaiko, kad perduodant siuntas į Daniją įvyksta įvairių nesklandumų. Siuntos būna prarandamos ar sugadinamos. Dažnai visa kaltė yra suverčiama vežėjui. Tačiau dažnai pasitaiko, kad siuntos būna sugadinamos iki tikkol perduodamos vežėjui. Todėl šiame straipsnyje pateiksime naudingos informacijos ir patarimų kaip saugiai perduoti siuntas.

Siuntos ar krovinio  priėmimo laikas

Norint tiksliai nustatyti vežėjo atsakomybės atsiradimo ir jos pasibaigimo laiką, pirmiausia reikia nustatyti tikslų krovinio priėmimo laiką, taip pat krovinio perdavimo gavėjui momentą. Tai svarbu, nes CMR konvencijos 17 str. 1 punkte įtvirtinta, kad vežėjas neatsako už krovinion praradimą ar jo sugadinimą, jei tai įvyko iki to laiko, kol jispaėmė krovinį vežti, arba kai visa tai įvyko po to, kai krovinys buvo perduotas gavėjui.

Pažymėtina, jog pervežimo santykiuose krovinys laikomas priimtu tik tokiais atvejais, kai krovinys pakuojamas arba sandėliuojamas iki pervežimo stadijos. Krovinys nėra laikomas priimtu.

Tik tada, kai šios operacijos pasibaigia, vežėjas bus laikomas priėmusiu prekes pagal CMR konvenciją. Tokios pat nuostatos laikomasi ir tais atvejais, kai vežėjas iki pervežimo dar įsipareigojo pakuoti, sandėliuoti prekes. Priėmimas vežti bus tik šioms operacijoms pasibaigus.

 Vežėjo atsakomybės ribos

Pagal CMR konvenciją vežėjas yra atsakingas už prekių praradimą ar sužalojimą, atsiradusį nuo to momento, kai krovinį priėmė vežti ir iki jo perdavimo gavėjui momento. Tokį krovinio praradimą ar sugadinimą privalo įrodyti ieškovas.

Nustatant vežėją dažnai kyla problemų, kai tarp siuntėjo ir vežėjo įsiterpia ekspeditorius. Lietuvoje ekspedijavimo santykius, leidžiančius atskirti vežėją bei ekspeditorių krovinių vežimo metu, reglamentuoja Civilinis kodeksas. Tokiais atvejais reikėtų vadovautis teisės aktais, kuriais remiantis įmanoma atskirti vežėja nuo ekspeditoriaus. Pavyzdžiui ekspeditorius pats neveža krovinių, tačiau veikia kaip tarpininkas tarp krovinio siuntėjo arba gavėjo ir vežėjo. Tokiais atvejais suklaidinti gali tai, kad sutartyse danai ekspeditorius įvardijamas kaip vežėjas. Tai sukelia papildomos painiavos, siekiant atskirti ekspedijavimo ir vežimo sutartis. Susiklosčius minėtai situacijai, pirmiausia reikėtų atkreiptidėmesį į tai, kokius įsipareigojimus yra numačiusios šalys. Tačiau reikia pastebėti,kad tarptautinimas pervežimams šis punktas nėra aktualus. Dažniausiai siuntos į Daniją vežamos vieno vežėjo. Todėl  ir jis prisiima atsakomybę.

Vežėjas atsako ne tik už savo veiksmus ir klaidas, bet ir už veiksmus ir klaidas savo agentų, kurių paslaugomis vežimo procese jis naudojasi, kai paminėti asmenys vykdo vežėjo tam tikrus įsipareigojimus.

Atsakomybė už krovinio praradimą ar sugadinimą reiškia, kad vežimo metu vežėjas atsakingas už krovinio praradimą ar sugadinimą, bet ne už šalutinius nuostolius, pavyzdžiui negautą pelną. 

Daugai informacijos galite gauti telefonu, spauskite čia